minuscula@editorialminuscula.com
Av. República Argentina, 163, 31
E-08023 Barcelona
Tel./fax: +34 93 254 13 64